Centre de Formació Eqüestre Canet de Mar

Disciplines Hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet (cicle final)

Durada: 830 hores
Títol: Tècnic/a esportiu/va en Disciplines Hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet

Capacitat per

 • Organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic dels genets i cavalls en l’etapa de tecnificació esportiva de l’equitació en les disciplines del salt, la doma i el concurs complet.
 • Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en esdeveniments, competicions i activitats pròpies d’aquest nivel.
 • Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec.
 • Organitzar activitats, competicions i activitats del nivell d’iniciació esportiva.
 • Dissenyar el recorregut i circuïts del seu nivell;.
 • Concretar, dirigir i adaptar les activitats d’equitació per a genets amb discapacitat.
 • Col·laborar amb el procés de detecció i selecció de talent esportius (genet-cavall). 

Continguts

 • Prova específica (240 h)
 • Mòduls del bloc comú́ (180 h)
  • Bases de l’aprenentatge esportiu
  • Bases de l’entrenament esportiu
  • Esport adaptat i discapacitat
  • Organització́ i legislació́ esportiva
  • Gènere i esport
 • Mòduls del bloc específic (470 h)
  • Ensenyament i tecnificació́ hípica
  • Bases de l’entrenament esportiu del cavall 
  • Preparació́ física del genet
  • Para eqüestre
  • Organització́ d’esdeveniments hípics 
  • Perfeccionament tècnic en salt
  • Perfeccionament tècnic en doma
  • Perfeccionament tècnic en concurs complet
  • Formació pràctica

Sortides acadèmiques

 • Cicle de grau superior d’hípica, si superen la prova específica d’accés al grau superior d’hípica (requisits esportius) i tenen el títol de batxiller o batxillera o bé si en superen la prova general d’accés amb 19 anys o els compleixen l’any de realització de la prova.
 • Cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés amb 19 anys o els compleixen l’any de realització de la prova o bé tenen el títol de batxiller o batxillera.
 • Batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades).

Sortides professionals

 • Entrenador o entrenadora de tecnificació en salt d’obstacles, doma i concurs complet.
 • Coordinador o coordinadora d’altres tècnics d’iniciació a l’hípica,
 • Gestor i organitzador o gestora i organitzadora d’esdeveniments de promoció i d’iniciació a l’hípica.
 • Dissenyador o dissenyadora de recorreguts i represes de tecnificació.

Requisits d’accés i presinscripció