Centre de Formació Eqüestre Canet de Mar

DISCIPLIQUES HÍPIQUES DE RESISTÈNCIA, ORIENTACIÓ I TURISME EQÜESTRE (cicle final)

Durada: 660 hores
Títol: Tècnic/a esportiu/va en Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre

Capacitat per

 • Organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic dels genets i cavalls en l’etapa de tecnificació esportiva de l’equitació en els disciplines del raid i del trec.
 • Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats de competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell.
 • Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec.
 • Organitzar activitats, competicions i esdeveniments del nivell d’iniciació esportiva.
 • Determinar i dissenyar itineraris i conduir esportistes i usuaris per rutes eqüestres en el medi natural.
 • Concretar, dirigir i adaptar les activitats d’equitació per a genets amb discapacitat.
 • Col•laborar amb el procés de detecció i selecció de talents esportius (genet-cavall).

Continguts

 • Mòduls del bloc comú́ (180 h) 
  • Bases de l’aprenentatge esportiu
  • Bases de l’entrenament esportiu
  • Esport adaptat i discapacitat
  • Organització́ i legislació́ esportiva
  • Gènere i esport
 • Mòduls del bloc específic
  • Ensenyament i tecnificació́ hípica
  • Bases de l’entrenament esportiu del cavall
  • Preparació́ física del genet
  • Para eqüestre
  • Organització́ d’esdeveniments hípics
  • Perfeccionament tècnic en raid
  • Perfeccionament tècnic en trec
  • Organització́ d’itineraris eqüestres
  • Medi natural
  • Formació pràctica

Sortides acadèmiques

 • Cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés amb 19 anys o els compleixen l’any de realització de la prova o bé tenen el títol de batxiller o batxillerat
 • Batxillerat (no cal fer les matèries optatives, atès que queden convalidades).

Sortides professionals

 • Entrenador/a de tecnificació en raid, trec i turisme eqüestre.
 • Instructor o instructora i guia de turisme eqüestre.
 • Coordinador o coordinadora de tècnics d’iniciació a l’hípica.
 • Gestor i organitzador o gestora i organitzadora d’esdeveniments d’hípica de promoció i d’iniciació.
 • Dissenyador o dissenyadora de recorreguts de carreres de resistència de tecnificació.
 • Dissenyador o dissenyadora de rutes eqüestres.

Requisits d’accés